News >> 2007.04.06 Kazimierz Dolny Kard Poupard
Główna
News
Robert Grudzień
Festiwale
Galeria
Przyjaciele
Pomoc/akcje charytatywne
Linki
Mapa strony
Kontakt
Organy


  Logowanie


Kardynał Paul Poupard w Kazimierzu
   
W poniedziałek 4 czerwca 2007 r. w Kazimierzu gościł przewodniczący Papieskiej Rady Kultury i Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego kardynał Paul Poupard, zwany watykańskim ministrem kultury. Wizyta była związana z faktem przyznania Jego Eminencji tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Kardynał Paul Poupard był gościem parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, choć podczas wizyty spotkał się również z przedstawicielami władz miasta i miejscowych środowisk twórczych i naukowych. Kardynałowi towarzyszył metropolita lubelski arcybiskup Józef Życiński.

Wizyta rozpoczęła się od krótkiego spotkania w Kolegium Sztuk Pięknych nad Wisłą. Kardynał, zwracając się do studentów i pracowników tej uczelni, powiedział między innymi:

- Potrzebujemy artystów, którzy mają wizję, nie tylko wizję piękna, ale wizję Europy. Potrzebujemy sztuki, bo pozwala nam marzyć i smakować piękno.

Okazją do „smakowania piękna” był dla gości niewątpliwie spacer uliczkami Miasteczka na Rynek, gdzie w Galerii Letniej Muzeum Nadwiślańskiego otwarto dzień wcześniej wystawę "W Kazimierzu Wisła mówiła do nich po żydowsku.... Malarze żydowscy w kazimierskiej kolonii artystycznej" w oprawie plastycznej znanego scenografa teatralnego Jerzego Rudzkiego. W atmosferze kazimierskiej kolonii artystycznej oprawionej w klimat przedwojennej żydowskiej tawerny kardynała Paula Pouparda przywitał burmistrz Kazimierza Dolnego Grzegorz Dunia. Z Galerii Letniej kardynał także pieszo, a więc w sposób typowy dla Kazimierza, udał się do fary, gdzie odbył się koncert Chóru Akademickiego UMCS pod dyrekcją prof. dr hab. Urszuli Bobryk i koncert organowy w wykonaniu Roberta Grudnia. Po koncercie Jego Eminencji w kazimierskiej farze wręczono nagrodę honorowego Angelusa, którą za działania ustanawiające wysokie standardy życia zawodowego i publicznego przede wszystkim w sferze kultury, sztuki i mediów, przyznaje kapituła powołana przez ks. Ryszarda Winiarskiego, proboszcza parafii św. Michała w Lublinie, duszpasterza środowisk twórczych Lublina.

Wizyta kardynała Paula Poupada w Kazimierzu miała miejsce po porannych uroczystościach na lubelskim KUL-u, gdzie kardynała uhonorowano tytułem doktora honorowego tej uczelni za „ogromny wkład w inspirowanie dialogu Kościoła ze środowiskami akademickimi", jak podano w uzasadnieniu.

Jean Poupard (ur. 1930) kardynał i biskup pomocniczy Paryża święcenia kapłańskie przyjął w 1954 r., kardynałem został w roku 1985, podejmując wtedy funkcje prezydenta Sekretariatu ds. Niewierzących i prezydenta Papieskiej Rady Kultury. Od 2006 r. pełni także dodatkowo funkcję prezydenta Papieskiej Rady Dialogu Międzyreligijnego. Był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II.


LINKI:
http://www.kazimierzdolny.pl/news/kardynal_paul_poupard_w_kazimierzu/994.html
http://miasta.gazeta.pl/lublin/1,48724,4199478.html
http://www.radio.lublin.pl/index.php/flash/imgs_upload/flash/artykuly.php?id=19013


Kardynał Paul Poupard i Robert Grudzień po koncercie organowym w farze kazmierskiej w obecnosci proboszcza ks. Tomasza Lewniewskiego.
http://www.grudzien.pl/img/Kazimierz (57).jpg