News >> 2013_Wystawa_Artur_Grottger_Powstanie_Styczniowe
Główna
News
Robert Grudzień
Festiwale
Galeria
Przyjaciele
Pomoc/akcje charytatywne
Linki
Mapa strony
Kontakt
Organy


  Logowaniehttp://www.grudzien.pl/img/BITWA.jpg


150. Rocznica Powstania Styczniowego "Każdemu marzy się wolność"

Wystawa „Artur Grottger Powstanie Styczniowe”

  7-14.4.2013 Garbatka Letnisko, Kościół pw. Nawiedzenia NMP,
     17.4.2013 Pabianice, Muzeum Miasta,
18-26.4.2013 Pabianice, Zespół Szkół Heureka, 
  6-13.5.2013 Stromiec, Gminna Biblioteka Publiczna,
     19.5.2013 Piekary Śląskie, Muzeum Sanktuaryjne,
     16.6.2013 Białobrzegi Radomskie, Kościół pw. Św.Trójcy
     23.6.2013 Brzóza, Kościół pw. Św.Bartłomieja

.......................................................................................................................................

           Wystawa "Artur Grottger – Powstanie Styczniowe" składa się z fotokopii słynnych kartonów Artura Grottgera, czołowego malarza polskiego romantyzmu, pochodzących ze zbiorów Roberta Grudnia. Autor prac, wzorem wielu polskich artystów XIX-wieku, walczył poprzez sztukę o niepodległość kraju. Jego obrazy tchną zaangażowaniem i patriotyzmem. Artur Grottger urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec walczył w powstaniu listopadowym. Artysta był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wiedniu. W stolicy Austrii spędził większość życia. W powstaniu styczniowym nie brał bezpośredniego udziału, ale zaangażował się w niesienie pomocy emigrantom po upadku insurekcji. Za ukrywanie powstańca, oskarżonego o działalność antyaustriacką w Krakowie, został mu wytoczony proces i stracił stypendium cesarza austriackiego. Artur Grottger zasłynął jako autor pięciu cykli poświęconych tematyce powstańczej –   Warszawa I, Warszawa II, Polonia, Lithuania, Wojna. Oryginał artysta wykonał na ciemnożółtym kartonie, rysując sceny czarną kredką i dodając białe bliki. Prace, które zostały wybrane na wystawę obrazują atmosferę dwóch lat poprzedzających powstanie oraz samych walk. Karton "Chłop i szlachta" nawiązuje do masowych demonstracji z lat 1860 – 1862 , będących reakcją wszystkich warstw społeczeństwa, na stanowczy sprzeciw cara Aleksandra wobec polskich żądań zachowania autonomii z własną konstytucją. Krwawo stłumione na ulicach, manifestacje przeniosły się do kościołów, gdzie śpiewano pieśni patriotyczne i modlono się za Ojczyznę. Jednak wojsko carskie sprofanowało świątynie, dokonując tm pobić i aresztowań, a nawet wjeżdżając konno. "Zamknięcie kościołów" to reakcja duchowieństwa na te akty bezprawia. Zdecydowanego poparcie udzielili księżom polscy Żydzi, zamykając również synagogi. Stąd wśród kartonów jest zatytułowany "Żydzi Warszawscy". Bezpośrednim impulsem do podjęcia walki był masowy pobór do wojska carskiego, w styczniu 1863 uderzający w młodzież, zaangażowaną w konspirację niepodległościową. Dramatyczne wydarzenia ukazuje karton "Branka". Prace zatytułowane "Kucie kos” i "Bój" to alegoria kolejnych lat walk, pełnych determinacji i poświęcenia tak wielkiego, że insurekcja styczniowa przez ponad dwa lata mężnie opierała się jednej z najsilniejszych armii ówczesnej Europy. Symbolem tych walk jest Dionizy Czachowski, naczelnik wojskowy województwa sandomierskiego, który stał się jednym z najbardziej szanowanych bohaterów powstania. Specjalny wiersz poświęciła mu Maria Konopnicka. Jego postać także jest umieszczona na wystawie, mimo iż Artur Grottger nigdy go nie sportretował. Dionizy Czachowski dziś jest patronem wielu szkół, ma też swoje mauzoleum. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ogólnopolskie obchody
150. Rocznica Powstania Styczniowego „Każdemu marzy się wolność”
Robert Grudzień projekt autorski, p
roducent projektu.  http://www.grudzien.pl

Robert Grudzień
solista Filharmonii Lubelskiej, honorowy obywatel Stromca, Zelowa, Jędrzejowa, Leżajska, Stalowej Woli, dyrektor Fundacji im. Mikołaja z Radomia
http://www.grudzien.pl  t.601306483http://www.grudzien.pl/img/Grottger Wystawa.....jpg


http://www.grudzien.pl/img/logo_robert_powstanie_styczniowe01.03-2 (2)...jpg