News >> 2007.11.12 Stalowa Wola K Penderecki
Główna
News
Robert Grudzień
Festiwale
Galeria
Przyjaciele
Pomoc/akcje charytatywne
Linki
Mapa strony
Kontakt
Organy


  Logowanie
plakat http://www.grudzien.pl/img/IMG_4862.jpg

WARTO ZOBACZYC FILM Z KONCERTU MISSA PRO PACE
http://www.stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz_artykul&id=5991&PHPSESSID=ce87a9204c1a5677369df476f2117057

Penderecki w Stalowej Woli

Maestro Krzysztof Penderecki.
 
Maestro Krzysztof Penderecki poprowadzi koncert Chóru Polskiego Radia w Krakowie, który odbędzie się 12 listopada 2007 roku o godz. 19:00 w Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli.

Przy organach zasiądzie Robert Grudzień - wirtuoz królewskiego instrumentu. W programie wieczoru znajdą się utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Feliksa Nowowiejskiego, oraz samego Pendereckiego.

- Pragnę moje zdolności oraz zainteresowania wykorzystać jak najlepiej i nie koncentrować się na rzeczach banalnych. (...) Zawsze interesowały mnie wielkie, uniwersalne tematy, jakże często pomijane w polskiej literaturze muzycznej. Chciałem tę lukę uzupełnić. (...) Moim credo jest zabieranie głosu w sprawach ważnych - mówił Krzysztof Penderecki w wywiadzie dla Pisma Regionu Nadsańskiego "Nasz Czas", tuż po zakończeniu październikowego koncertu muzyki polskiej w katedrze radomskiej. Program tamtej imprezy wywarł wielkie wrażenie na słuchaczach, którzy z wielką życzliwością i serdecznością przyjęli słynnego dyrygenta i kompozytora. Występ Chóru Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Pendereckiego dostarczył niezapomnianych wrażeń i stał się wielkim wydarzeniem artystycznym. Podobnych przeżyć doświadczą stalowowolscy melomani, którzy zapragną przybyć do kościoła 12 listopada na godz. 19:00.

W programie wieczoru znajdą się ciekawe dzieła o różnorodnym charakterze. Na podkreślenie zasługuje "Amen" Henryka Mikołaja Góreckiego, powstałe w latach siedemdziesiątych. Był to czas szczególnego zainteresowania twórcy muzyką, której estetykę kształtują treści religijne. W bloku utworów Krzysztofa Pendereckiego usłyszymy "De Profundis" - jedną z części "Siedmiu Bram Jerozolimy", dzieła napisanego dla uczczenia jubileuszu 3000 lat Świętego Miasta. Zabrzmi także "Agnus Dei" z "Polskiego Requiem". Ta część utworu powstała w roku 1981 po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego i była wykonana na jego pogrzebie. Ponadto zostanie zaprezentowana "Pieśń Cherubinów", nawiązująca do chrześcijańskiej tradycji religijnej Wschodu. Warto też zwrócić uwagę na "Mszę Pokoju" Feliksa Nowowiejskiego, napisaną na chór z organami. Partia organów ma tutaj charakter orkiestrowy, co bardzo wzbogaca walory brzmieniowe i koncertowe dzieła. Organowe akcenty wniesie też "VIII Symfonia" tego samego kompozytora w wykonaniu Roberta Grudnia.

  Piotr Jackowski

12.11.PONIEDZIAŁEK, GODZ.19.00, 2007 R.
STALOWA WOLA, BAZYLIKA MNIEJSZA
/50 lecie rozpoczecia budowy światyni,
 poświęconej przez ówczesnego metropolitę krakowskiego, kardynała Karola Wojtyłę/
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/strdiec/parafie.php?p=181
 

MISSA PRO PACE - MSZA POKOJU
Chór Polskiego Radia w Krakowie
Robert Grudzień - organy
Maestro Krzysztof Penderecki - dyrygent
przygotowanie chóru Włodzimierz Siedlik
Piotr Jackowski - slowo o muzyce
w programie:
Henryk Mikołaj Górecki - Amen
Krzysztof Penderecki - De Profundis, Agnus Dei, Piesń Cherubinów
Feliks Nowowiejski - Missa Pro Pace - Msza Pokoju, VIII Symfonia Organowa

ROZMOWA Z PROF. KRZYSZTOFEM PENDERECKIM
http://petrus.blog.pl/archiwum/index.php?nid=11721762


=================================================================
THE MOST BEAUTIFUL OF POLISH MUSIC CONCERT

12.11. 2007, 07:00 pm, The Cathedral in Stalowa Wola
“MISSA PRO PACE”

performers:
The Polish Radio Choir in Kraków
Robert Grudzien - organ
Maestro Krzysztof Penderecki - conductor
The Director and Artistic Manager of the Polish Radio Choir - Wlodzimierz Siedlik

programme:
Henryk Mikołaj Górecki - Amen
Krzysztof Penderecki - De Profundis, Agnus Dei, Song of Cherubim
Feliks Nowowiejski - Missa Pro Pace, VIII Symphony of Organ
================================================================
Wydarzenie artystyczne roku 2007 w hutniczym grodzie

Penderecki w konkatedrze

Krzysztof Penderecki, najwybitniejszy polski kompozytor współczesnej doby, będzie gościem inauguracji obchodów jubileuszu 50-lecia bazyliki Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Pod jego dyrekcją Chór Polskiego Radia w Krakowie wykona „Mszę Pokoju” Feliksa Nowowiejskiego. Wielki koncert, który rozpocznie się 12 listopada o godz. 19, będzie hołdem złożonym żyjącym i zmarłym budowniczym konkatedry. Patronat medialny nad inauguracją roku jubileuszowego objął „Nasz Czas”.
Koncerty z Pańskim udziałem są wielkimi wydarzeniami artystycznymi. Pragniemy bardzo doświadczyć takich przeżyć również w Stalowej Woli. Czy przyjmie Pan zaproszenie naszej społeczności? Takie pytanie zadał „Nasz Czas” Krzysztofowi Pendereckiemu, przeprowadzając z nim wywiad 8 października ubiegłego roku w Radomiu. – Oczywiście, bardzo chętnie. Musielibyśmy tylko ustalić termin koncertu odpowiednio wcześniej, ponieważ mój kalendarz jest zajęty na kilka lat – zapewnił naszą Redakcję maestro.
  Na program stalowowolskiego koncertu złożą się dzieła muzyki polskiej. W pierwszej części wieczoru usłyszymy kompozycje chóralne a cappella Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Bardzo ciekawym utworem będzie „Amen” Góreckiego – jedno z najbardziej interesujących jego dzieł, w którym otwiera się na tajemnicę sacrum. Amen – słowo jakże często wypowiadane podczas modlitwy – oznacza akceptację Bożej woli.
  W bloku utworów Pendereckiego zabrzmi „De Profundis” – jedna z części Siedmiu Bram Jerozolimy, dzieła napisanego dla uczczenia jubileuszu 3000-lecia Świętego Miasta. Kompozycja wyraża nadzieję na bezkonfliktowy świat i wiarę w dobrą przyszłość. Usłyszymy także „Agnus Dei” z „Polskiego Requiem”. Część ta powstała w roku 1981 po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego i była wykonana podczas uroczystości żałobnych. Całe „Requiem” zostało skomponowane w okresie stanu wojennego ku pokrzepieniu serc Polaków. Tworząc dzieło, kompozytor chciał zająć określone stanowisko i opowiedzieć się, po której jest stronie. Motywy „Agnus Dei” rozbrzmiewają na zakończenie filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy, do którego Penderecki napisał muzykę. Warto jeszcze wspomnieć o „Pieśni Cherubinów”, nawiązującej do chrześcijańskiej tradycji religijnej Wschodu. Profesor dedykował ją Mścisławowi Rostropowiczowi.
  Finałowym akcentem inauguracyjnego wieczoru będzie „Missa pro Pace” – „Msza Pokoju” Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego przedstawiciela polskiego neoromantyzmu. Napisał m.in. dziewięć mszy, w tym sześć do tekstu łacińskiego. „Missa pro Pace” obejmuje wszystkie części porządku mszalnego: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Jest znakomitą kompozycją na chór z organami, w której partia organów ma charakter orkiestrowy. Ów liturgiczny utwór o wielkich walorach artystycznych zaskakuje koncertowymi dialogami organów i chóru, ekspresją oraz głębią. Msza dedykowana została pamięci tych, którzy oddali swe życie, abyśmy mogli żyć w pokoju. Stalowowolskie wykonanie dzieła będzie modlitwą za zmarłych i żyjących dobrodziejów bazyliki. Wraz z Chórem Polskiego Radia w Krakowie zinterpretuje je zasiadający przy organach Robert Grudzień – producent koncertu.
  Goszczenie Krzysztofa Pendereckiego i koncert z jego udziałem w bazylice konkatedralnej będzie wielkim zaszczytem nie tylko dla Stalowej Woli, ale i całego regionu dolnosańskiego. Przybywa do nas bowiem jeden z najwybitniejszych kompozytorów współczesnej doby. W dziedzinie polskiej kultury muzycznej jego nazwisko – obok Chopina – jest najbardziej rozpoznawalne na świecie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w swej twórczości artysta sięga do niezwykle ważnych i nośnych tematów, związanych z religią i historią. – Moim credo jest zabieranie głosu w sprawach ważnych – mówił w wywiadzie udzielonym „Naszemu Czasowi”, opublikowanym na naszych łamach w grudniu 2006 roku. Cieszy to, że w osobie Krzysztofa Pendereckiego Polska ma ambasadora swej kultury, docierającego w najodleglejsze zakątki świata.
  Myśl o zorganizowaniu w Stalowej Woli koncertu z udziałem Krzysztofa Pendereckiego dojrzewała od dwóch lat. Zrodziła się w chwili, gdy rozpoczęta w 2004 roku współpraca muzyka i menadżera Roberta Grudnia z wybitnym kompozytorem nabierała rumieńców. Przedsięwzięcie dochodzi do skutku dzięki inicjatywie ks. Edwarda Madeja, który – przy wsparciu lokalnego samorządu – podjął się organizacyjnego trudu. Owocem owych zabiegów będzie wyjątkowy wieczór muzyki polskiej, który należy określić mianem wydarzenia artystycznego roku 2007 w hutniczym grodzie.
PIOTR JACKOWSKI


Jubileusz bazyliki

Mszą św. (11 listopada, godz. 12) oraz wykonaniem „Mszy Pokoju” Feliksa Nowowiejskiego zostaną zainaugurowane obchody 50-lecia budowy bazyliki konkatedralnej w Stalowej Woli. Uroczysty koncert Chóru Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją maestro Krzysztofa Pendereckiego (12 listopada, godz. 19) będzie dziękczynieniem i modlitwą za wszystkich budowniczych i darczyńców świątyni. Owe wydarzenia rozpoczną rok jubileuszowy, który zakończy uroczysta liturgia, sprawowana 12 października 2008 r.
Radujemy się naszą świątynią – mówi ks. Edward Madej, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Duszpasterz podkreśla jej znaczenie w mieście i całej diecezji sandomierskiej z uwagi na fakt, iż jest to bazylika konkatedralna. – Gospodarzem tego domu jest Bóg – akcentuje kapłan. – Gromadzimy się tu, by uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa, nabożeństwach, przyjmować sakramenty święte, modlić się. Oddając cześć Wszechmogącemu, wpatrujemy się w wizerunek Matki Bożej Pocieszenia Królowej Rodzin.
  Mija właśnie 50 lat od powstania Społecznego Komitetu Budowy Kościoła MBKP i poświęcenia placu pod budowę świątyni. Natomiast 12 października przyszłego roku minie pół wieku od poświęcenia kamienia węgielnego i fundamentów przez ówczesnego biskupa przemyskiego, Franciszka Bardę. Te wiekopomne chwile skłaniają do spojrzenia wstecz i oddania hołdu wszystkim ludziom, którzy z błogosławieństwem Pana podjęli trud budowy wspaniałego, stalowowolskiego obiektu sakralnego.
  – Organizujemy obchody 50-lecia budowy naszej świątyni. Pragniemy przeżywać wspomnienie wydarzeń sprzed pół wieku poprzez modlitwę, dziękując Bogu i Matce Najświętszej. Chcemy pomyśleć o osobach, którym tak wiele zawdzięczamy, a których już nie ma pośród nas. Modlitwą ogarniemy także żyjących dobrodziejów – mówi ks. Edward Madej. Kapłanami, którzy położyli w tym dziele wielkie zasługi, byli śp. ks. Józef Skoczyński i ks. Władysław Janowski.
  Mszę św. inaugurującą rok jubileuszu 50-lecia budowy bazyliki odprawi 11 listopada o godz. 12 biskup pomocniczy diecezji przemyskiej, ks. dr Marian Rojek. – Nawiązując do początków pragniemy spojrzeć na te lata, w których Stalowa Wola należała do diecezji przemyskiej. Chcemy podkreślić naszą więź z Kościołem przemyskim, modląc się za tamtejszych pasterzy, za kapłanów, którzy przybywali do nas z Przemyśla i przyczynili się do pogłębienia naszej wiary – stwierdza ks. proboszcz. Duszpasterz cieszy się z tego, że w drugim dniu inaugurującym rok jubileuszowy przybędzie do Stalowej Woli prof. Krzysztof Penderecki. 12 listopada o godz. 19 maestro poprowadzi w bazylice koncert muzyki polskiej, występując wraz z Chórem Polskiego Radia w Krakowie. Ów wieczór, podczas którego usłyszymy m.in. „Mszę Pokoju” Feliksa Nowowiejskiego, będzie modlitewnym i artystycznym hołdem, złożonym zmarłym i żyjącym budowniczym kościoła Matki Bożej Królowej Polski.
  Rok jubileuszowy będzie bogaty w wydarzenia o charakterze religijnym i artystycznym. Wiele nabożeństw związanych z kalendarzem liturgicznym będzie nawiązywało do obchodów 50-lecia bazyliki. Już dziś wiadomo, że jubileuszowe rekolekcje adwentowe poprowadzi ks. Lech Gralak, założyciel i kierownik artystyczny popularnego zespołu „Oratorium”. Zaplanowano spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wystawy, a klamrą spinającą świętowanie 50-lecia będzie uroczysta Msza św., sprawowana 12 października 2008 roku.
  Ogarniam sercem inne miasta i ośrodki przemysłowe, zwłaszcza Stalową Wolę – miasto symbol wielkiej wiary ludzi pracy, którzy z godną podziwu ofiarnością i odwagą wznosili swoją świątynię, pomimo trudności i gróźb ze strony ówczesnych władz komunistycznych. Miałem radość poświęcić ten kościół – mówił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pobytu w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku. Z pewnością owe pamiętne i nośne słowa Papieża będą wielokrotnie przywoływane podczas roku jubileuszowego. Wskazują o­ne na dzieło, które przez pół wieku rozwijało się i trwa, przynosząc owoce miastu i całej diecezji sandomierskiej. – My dziś z tego dobrodziejstwa korzystamy, odnajdując zamysł Boży względem każdego z nas. Zamysł odnośnie do tego, w jaki sposób realizować to, co przed laty zapoczątkowali budowniczy bazyliki – zaznacza ks. Edward Madej. Dodaje, iż społeczność parafii MBKP pragnie w czasie jubileuszu pochylić się nad tajemnicą Kościoła, wyrażając synowskie uczucia miłości i wdzięczności.
                                                                                                   PIOTR JACKOWSKI

Krzysztof Penderecki

Urodził się w Dębicy. Studiował kompozycję u F. Skołyszewskiego, a następnie w PWSM w Krakowie u A. Malawskiego i S. Wiechowicza.
Jest laureatem wielu nagród artystycznych krajowych i zagranicznych, w tym m.in.:I, II, i III nagrody na II Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP (1959), Nagrody Państwowej I st. (1968, 1983), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1970), Nagrody im. Herdera (1977), im. Honeggera (1978), im. Sibeliusa (1983), Premio Lorenzo Magnifico (1985), fundacji im. Karla Wolfa (1987), Grammy Award (1998, 1999, 2001), Grawemeyer Music Award (1992), Międzynarodowej Rady Muzycznej UNESCO (1993), nagrody Best Living World Composer (2000), Nagrody Księcia Asturii (2001).
Krzysztof Penderecki jest doktorem honoris causa kilkudziesięciu uniwersytetów, m.in. w Rochester, Bordeaux, Leuven, Waszyngtonie, Belgradzie, Madrycie, Poznaniu, Warszawie, Buenos Aires, Glasgow, Münster, Seulu, Krakowie i członkem honorowym Royal Academy of Music w Londynie, Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie, Kungl. Musikaliska Akademien w Sztokholmie, Akademie der Künste w Berlinie, Academia National de Bellas Artes w Buenos Aires, Académie Internationale de Philosophie et de l’Art. w Bernie, Académie Nationale des Sciences, Belles-lettres et Arts w Bordeaux, Royal Irish Academy of Music w Dublinie, American Academy of Arts and Letters. Posiada wysokie odznaczenia państwowe i zagraniczne.
W latach 1973-1978 wykładał w Yale University w New Haven, w latach 1972-1987 był rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 1987-1990 dyrektorem artystycznym Filharmonii Krakowskiej. Jest pierwszym gościnnym dyrygentem Norddeutscher Rundfunk Orchester w Hamburgu i Mitteldeutscher Rundfunk Sinfonie Orchester w Lipsku. Od 1992 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Casalsa w San Juan (Puerto Rico). W 1997 roku został dyrektorem artystycznym orkiestry Sinfonia Varsovia. Od 1998 roku jest doradcą Beijing Music Festival w Pekinie, a od 2000 – gościnnym dyrygentem China Philharmonic Orchestra.
Prowadzi koncerty z czołowymi orkiestrami symfonicznymi w Stanach Zjednoczonych i Europie. Obok własnych utworów dyryguje dziełami symfonicznymi twórców z różnych epok.
Pierwszy występ kompozytora na arenie międzynarodowej miał miejsce w 1959 roku na Festiwalu „Warszawska Jesień”, podczas którego wykonał Strofy, jeden z trzech utworów, za które otrzymał pierwsze nagrody na II Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Kompozytorów. Pozostałymi były Psalmy Dawida i Emanacje. W tym samym roku powstał Tren ofiarom Hiroszimy uhonorowany nagrodą UNESCO. Utwór ten zapoczątkował pasmo sukcesów takich dzieł, jak: Anaklasis, Polymorphia, Fonogramy, Psalm czy Pasja wg. św Łukasza. Następnie powstały kolejno: Dies irae, opera Diabły z Loudun, Jutrznia. W 1972 roku rozpoczął karierę jako dyrygent i od tej pory prowadził największe orkiestry świata.
Prapremiera I Koncertu skrzypcowego odbyła się w Bazylei (1977). Drugim dziełem operowym był Raj utracony wykonany po raz pierwszy w Lyric Opera of Chicago (1978).
Te Deum zadyrygował kompozytor podczas prapremiery w Asyżu (1980), Polskie Reqiem powstało na zamówienie Radia i Państwowego Teatru Wirtembergii dla uczczenia 40. rocznicy zakończenia II wojny światowej (1984), a Czarną maską dyrygował na Festiwalu w Salzburgu (1986). W 1988 roku otrzymał nagrodę Grammy za II Koncert wiolonczelowy nagrany wspólnie z Mścisławem Roztropowiczem.
Prapremiera czwartej opery, Króla Ubu miał miejsce w Operze Monachijskiej (1991). Kolejne jego nowe dzieła to m.in.: Sinfonietta, Benedicamus Domino, V Symfonia, Koncert fletowy, Siedem bram Jerozolimy ( 3000 lat Jerozolimy), Hymn do św. Daniłła (850-lecie Moskwy), Hymn do św. Wojciecha (1000-lecie Gdańska), Credo, Sonata na skrzypce i fortepian. W styczniu 2001 kompozytor ukończył Concerto Crosso, którego prawykonanie odbyło się w czerwcu tego samego roku w Tokio, pod dyrekcją Charlesa Dutoit.
9 maja 2002 w Carnegie Hall odbyła się światowa prapremiera Koncertu fortepianowego „Zmartwychwstanie”.
W roku 2005 miały miejce 3 kolejne premjery: Largo na wiolonczelę i orkiestrę, VIII Symfonia „Lieder der Vergäenglichkeit” i Chaconne- część Polskiego Requiem, zadedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II.
14 grudnia 2005 roku Profesor Krzysztof Penderecki został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.
__________________
Robert Grudzień
Jest absolwentem Liceum Muzycznego w Lublinie, Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Hochschule für Musik w Düsseldorfie. Jego nazwisko wielokrotnie pojawia się w programach koncertowych obok najwybitniejszych artystów różnych dziedzin i specjalności. Występuje m.in.: z Teresą Żylis-Gara, Wiesławem Ochmanem, Konstantym Andrzejem Kulką, Georgijem Agratiną, Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Zelnikiem i Olgierdem Łukaszewiczem.Współpracuje także z Poznańskimi Słowikami, Chórem Polskiego Radia w Krakowie, Krzysztofem Pendereckim, Jerzym Maksymiukiem i Krzysztofem Zanussim.
Koncertował na najbardziej prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce, w całej Europie oraz na wielu kontynentach. Posiada nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne /solowe, kameralne/. W roku 2006 w Bazylice w Trzebnicy zrealizował nagranie dla Polskiego Radia z Chórem PR oraz Krzysztofem Pendereckim.
Jego działalność artystyczna, organizacyjna i charytatywna przyniosły mu szereg nagród i wyróżnień m.in.: w 1990 r. otrzymał nagrodę Komitetu ds. Radia i Telewizji za twórczość radiową, 2001 r.- medal oraz nagroda kulturalna od Prezydenta Miasta Lublina, 2001 r. – nagroda kulturalna Marszałka Województwa Lubelskiego, 2006 r. - otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Jest honorowym obywatelem: Leżajska, Zelowa, Jędrzejowa oraz Stalowej Woli.
Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Stalowa Wola - Rozwadów. Zainicjował na stałe koncerty oraz festiwale min.: Leżajsk, Mielec, Jędrzejów, Lublin.
Pełni funkcję dyrektora Fundacji im. Mikołaja z Radomia, organizatora festiwali muzycznych i akcji na rzecz zabytkowych organów w Polsce.
Wykłada gościnnie w Szwajcarii oraz Niemczech. Inicjator i producent oficjalnego koncertu z okazji wizyty Benedykta XVI w Polsce. 29 maja odbyło się w Kalwarii Zebrzydowskiej prawykonanie koncertu na fortepian, orkiestrę symfoniczną i organy Slavy Kowalinskiego. www.grudzien.pl
___________________
Włodzimierz Siedlik
- absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z najwyższym wyróżnieniem), Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dyplom z wyróżnieniem) oraz Studium Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem). W marcu 1990 roku został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chórów w Poznaniu. W latach 1990 - 1992 był dyrektorem Centrum Paderewskiego w Tarnowie.
W 1991 roku założył Tarnowską Orkiestrę Kameralną . W latach 1992 - 1996 był dyrektorem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Tarnowie. Od 1994 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Liturgicznym PAT w Krakowie. Podczas swojej pracy dyrygenckiej z Chórami: Cantus, Psalmodia PAT, Chórem Męskim UJ uzyskał wiele nagród i wyróżnień polskich i zagranicznych.
W 2000 roku podczas uroczystości jubileuszowych 75 - lecia Polskiego Radia, odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. W 2001 roku otrzymał nagrodę im. Jerzego Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury przyznawaną przez Kapitułę pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Pendereckiego. Od 1995 roku pełni funkcję Dyrektora i Kierownika Artystycznego Chóru Polskiego Radia w Krakowie.
__________________________________
Chór Polskiego Radia w Krakowie
został założony w 1948 roku przez Jerzego Gerta. Funkcję kierownika chóru pełnili wtedy kolejno: Alojzy Kluczniok i Tadeusz Dobrzański. Następnie z chórem pracowali: Adam Pałka, Jerzy Kurcz, Maciej Ogarek, Stanisław Krawczyński, Bronisława Wietrzny, Małgorzata Orawska.
Od początku istnienia do roku 1994 Chór stanowił integralną część zespołu Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i Telewizji. Od stycznia 1995 roku działa samodzielnie w strukturach Polskiego Radia S.A. a Dyrektorem i Kierownikiem Artystycznym jest Włodzimierz Siedlik.
Repertuar zespołu obejmuje zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno - instrumentalne, dzieła reprezentujące wszystkie style i epoki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.
Poza działalnością koncertową Chór dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji, a także nagrań płytowych dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych.
Zespół wielokrotnie brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów współczesnych (m.in. Trzy poematy Henri Michaux Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją kompozytora, a także dzieła Krzysztofa Pendereckiego) oraz w licznych festiwalach w kraju i zagranicą (m.in. Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Chopinowski w Dusznikach, Muzyka w Starym Krakowie, Rossini Opera Festival, Settimana di Monreale, Le Festival de la Musique Contemporaine Centre Pompidou, Oratorio und Cantata Festival Ratzeburg).
Na przełomie 2000 i 2001 roku wraz z Israel Kibbutz Orchestra, Chór wziął udział w tournée koncertowym wykonując: Stabat Mater K. Szymanowskiego, Mszę c-moll W. A. Mozarta, Stabat Mater F. Schuberta pod dyrekcją Avi Ostrowskiego.
W listopadzie 2001 roku Chór uczestniczył w Festiwalu Europalia 2001 w Brukseli, gdzie wraz z NOSPR wykonał Stabat Mater K. Szymanowskiego pod dyrekcją Antoniego Wita.
W lutym 2002 zespół wyjechał na tournée po Szwajcarii gdzie pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego wraz z Polską Orkiestrą Radiową wykonywał Kantatę Aleksander Newski S. Prokofiewa.
Jako jeden z nielicznych zespołów, Chór posiada w swoim repertuarze operę Mojżesz i Aaron Arnolda Schönberga. W 1998 roku został zaproszony przez Staatstheater w Darmstadt do wspólnego wystawienia tego dzieła. W 2002 roku gościł w Teatrze Massimo w Palermo, a 2003 roku - na zaproszenie teatru w Stuttgarcie - ponownie bierze udział w scenicznych wykonaniach w/w opery.
Chór Polskiego Radia w Krakowie został założony w 1948 roku przez Jerzego Gerta. Funkcję kierownika chóru pełnili wtedy kolejno: Alojzy Kluczniok i Tadeusz Dobrzański. Następnie z chórem pracowali: Adam Pałka, Jerzy Kurcz, Maciej Ogarek, Stanisław Krawczyński, Bronisława Wietrzny, Małgorzata Orawska.
Od początku istnienia do roku 1994 Chór stanowił integralną część zespołu Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i Telewizji. Od stycznia 1995 roku działa samodzielnie w strukturach Polskiego Radia S.A. a Dyrektorem i Kierownikiem Artystycznym jest Włodzimierz Siedlik.
Repertuar zespołu obejmuje zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno - instrumentalne, dzieła reprezentujące wszystkie style i epoki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.
Poza działalnością koncertową Chór dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji, a także nagrań płytowych dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych.
Zespół wielokrotnie brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów współczesnych (m.in. Trzy poematy Henri Michaux Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją kompozytora, a także dzieła Krzysztofa Pendereckiego) oraz w licznych festiwalach w kraju i zagranicą (m.in. Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Chopinowski w Dusznikach, Muzyka w Starym Krakowie, Rossini Opera Festival, Settimana di Monreale, Le Festival de la Musique Contemporaine Centre Pompidou, Oratorio und Cantata Festival Ratzeburg).
Na przełomie 2000 i 2001 roku wraz z Israel Kibbutz Orchestra, Chór wziął udział w tournée koncertowym wykonując: Stabat Mater K. Szymanowskiego, Mszę c-moll W. A. Mozarta, Stabat Mater F. Schuberta pod dyrekcją Avi Ostrowskiego.
W listopadzie 2001 roku Chór uczestniczył w Festiwalu Europalia 2001 w Brukseli, gdzie wraz z NOSPR wykonał Stabat Mater K. Szymanowskiego pod dyrekcją Antoniego Wita.
W lutym 2002 zespół wyjechał na tournée po Szwajcarii gdzie pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego wraz z Polską Orkiestrą Radiową wykonywał Kantatę Aleksander Newski S. Prokofiewa.
Jako jeden z nielicznych zespołów, Chór posiada w swoim repertuarze operę Mojżesz i Aaron Arnolda Schönberga. W 1998 roku został zaproszony przez Staatstheater w Darmstadt do wspólnego wystawienia tego dzieła. W 2002 roku gościł w Teatrze Massimo w Palermo, a 2003 roku - na zaproszenie teatru w Stuttgarcie - ponownie bierze udział w scenicznych wykonaniach w/w opery.
====================================
ROBERT GRUDZIEŃ
producent koncertu
www.grudzien.pl
tel kom 0601/306483

=============================================================
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/kultura/aktualnosci/071029_jubileusz_penderecki
http://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=1008
http://petrus.blog.pl/archiwum/index.php?nid=12133660
http://www.polskieradio.pl/chor/plany.aspx
http://ww6.tvp.pl/6442,20071026586694.strona#S
http://www.sztafeta.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=3218
http://echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071007/AKTUALNOSCI/71006009/0/REPORTAZ
http://forum-podkarpackie.pl/viewtopic.php?p=288&sid=d582c95804a43a2febbad6b6df2de76f
http://www.stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz_artykul&id=5916&PHPSESSID=a7db7adf25a630c4e22a3e5af6e54845
http://www.stalowemiasto.pl/forum/forum.php?mode=pokaz_posty&id=27606&PHPSESSID=8b0869cb58b28171b0e5a1d3894c6256
http://www.stalowawola.pl/pl/0//106//0
http://rzeszow.naszemiasto.pl/wydarzenia/788629.html
http://news.o.pl/2007/11/09/iv-cykl-koncertow-penderecki-w-swiatyniach/
http://www.stalowowolski.pl/pl/18/18/art183.html
http://www.sandomierz.opoka.org.pl/akt/index.php?id=2197
http://www.podkarpackie.iap.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=159649
http://www.zw.com.pl/zw2/index.jsp?place=Lead04&news_cat_id=202&news_id=173353&layout=1&forum_id=49272&page=text
http://www.stalowowolski.pl/pl/18/18/art187.html
http://muzyka.wp.pl/g,0,id,34072,niusy.html?ticket=1558488435063992ZFym75onY4TA9zHuhPidR3z0SH6hk1mKs92zQ2jQ9nfjTw7GojCXUZZ9X4umNu6%2Fx5dICK%2FvTFa8Y9j9U1%2FXQh7BpwXeLAI4UBn4Ooew09MOr8qtAJKA%2B2pLtYHW38y5
http://www.bankier.pl/wiadomosc/8-symfonia-Krzysztofa-Pendereckiego-na-igrzyskach-olimpijskich-w-Pekinie-1666755.html

Foto
http://www.stalowowolski.pl/pl/22/22/art14.html
http://www.stalowka.net/galeria.php?dx=35